MODERNITY AND SPIRITUALITY DEPARTMENT OF THE ALETEHIA FINE ARTS

1-ai-ALETHEIA-FINE-ARTS_logo-multi-4x4-135.png

“ T h e   k n o w l e d g e   o f   w h i c h   g e o m e t r y   a i m s   i s   t h e   k n o w l e d g e   o f   t h e   e t e r n a l . ” 
P l a t o 

 
 

The ALETHEIA FINE ARTS – The Continuer of Traditions – Ages-overarching–high-cultures-synthesising

The Aletehia Fine Arts gallery is concerned also with those recent geometric, complex/minimal and monochrome painting/art which are connected with primordial arts.

The meaning of primordial art is multifaceted. It basically refers to something ancient, classic artistic attitude. This basic-position can be found both in the art of modernity and previous ages: such artworks show purity, orderliness. They also suggest deep-high “compressed” spirituality, and the viewer, the art-friend can already take possession of that “easy”, feels it as her/his own.

Challenges of today's art intensify: those artists can create really high-quality, imperishable art, who are studying the positives of global world, unlimited knowledge-flows and also spiritual traditions of West and East, universal knowledges of humanity and living all these. The Alétehia Fine Arts undertakes an intermediary role in this expanded spiritual space: it is a “bridge-creator” between artist and beholder.

The Aletehia Fine Arts shows those unique and eminent works, offering demanding and highly qualified thinking-method for art-friend-collectors. Thus they can have a »fine art« indeed: works of today's artist will be entered in the elate category of Fine Arts.

The gallery develops, communicates and maintains various linkages in the international-global-space. The represented artist was/will be recognized also in this expanded space.


Oeuvres of classic modern masters including Kazimir Malevich, Piet Mondrian, Theo van Doesburg,  Sam Francis, Adolf Gottlieb, Agnes Martin, Robert Motherwell, Barnett Newman, Ad Reinhardt, Mark Rothko, Jackson Pollock, Clyfford Still, Mark Tobey serve as guides.
Our goal is to continue their spiritual legacy, while broadening it with valid readings of current tendencies. 

Thus, least the continuation of formal features is the important aspect, rather inner spiritual pursuits, the pursuance of high-order art basic-positions, and the further maturing of these are the lead-principles.

The gallery presents also the below art tendencies as virtual-exhibitions:

Color-field-, Hard-edge-, Abstract-expressionism-, Gesture-, Monochrome-painting, as well as Conceptual Abstract-, [Spiritual]-Conceptual-Art.

 IN OTHER LANGUAGES

In Hungarian

 

AZ ALÉTEHIA FINE ARTS MODERNITÁS ÉS SPIRITUALITÁS TAGOZATA

 

„Az a tudás, amelyet a geometria célul tűz ki, az az örökérvényű tudása.”

Platón

 

Az ALÉTEHIA FINE ARTS – A hagyományok folytatója – Korokon-átívelő-magaskultúrákat-szintetizáló

Az Alétehia Fine Arts galéria olyan jelenkori geometrikus, komplex/minimalista és monokróm festészeti utakkal is foglalkozik, amelyek kapcsolódnak a primordiális művészetekhez.

A primordiális művészet jelentése sokrétű, de alapvetően valamilyen ősi, klasszikus művészeti attitűdre, művészi hozzáállásra utal. Ez az alapállás mind a modernitás, mind a korábbi korok művészetében fellelhető: az ilyen műalkotások tisztaságot, rendet mutatnak, valamint olyan mély-magas „sűrített” szellemiséget sugallnak, amelyet a néző, a művészetbarát már „könnyedén” birtokba vehet, magáénak érezhet.

A jelenkor művészeti kihívása felfokozódott: a globalizált világának a pozitívumait, korlátlan tudás-áramlatait, Nyugat és Kelet szellemi hagyományait, az emberiség univerzális tudásait is tanulmányozó és mindezeket birtokba vevő művészek tudnak igazán magasrendű, maradandó művészetet alkotni. Az Alétehia Fine Arts közvetítő szerepet vállal ebben kiterjesztett szellemi térben: az alkotó és a befogadó között „hídalkotó”.

Az Alétehia Fine Arts olyan unikális és eminens műveket mutat be, amelyek ilyen igényes és magasan kvalifikált gondolatiságot nyújtanak a művészetbarát-műgyűjtők számára. Ekkor ők valóban »fine art«-ot tudhatnak magukénak: a jelenkori művész művei bekerülnek a szépművészetek emelkedett kategóriájába.


A galéria alapvetően nemzetközi-globális-térben gondolkozik, kommunikál és szervezi kapcsolódásait. Az általa képviselt művészek is ebben a kiterjesztett művészeti térben kerültek, kerülnek elismerésre.

A következő klasszikus modern mesterek oeuvre-jei az útmutatók:
Kazimir Malevics, Piet Mondrian, Theo van Doesburg,  Sam Francis, Adolf Gottlieb, Agnes Martin, Robert Motherwell, Barnett Newman, Ad Reinhardt, Mark Rothko, Jackson Pollock, Clyfford Still, Mark Tobey.
Az ő szellemi örökségük folytatása a cél, de természetesen ezek bővülnek a napjainkban érvényes olvasatokkal. 

Így legkevésbé a formai jellemzők továbbvitele a fontos szempont, hanem inkább a benső szellemi törekvések, a magasrendű művészeti-alapállások követése, és azok továbbérlelése a vezérelv.

A galéria az alábbi művészeti tendenciákat is bemutatja virtuális kiállítások keretében:

Color-field [Színmező]-, Hard-edge [Éles-szél]-, Absztrakt-expresszionista-, Gesztus-, Monokróm-festészet, valamint Konceptuális absztrakt-, [Spirituális]-Koncept-művészet.

 

 
AmericanArtists_Leen-Nina-Irascibles-1951-Getty-big_2.jpg
 

American abstract artists, The Irascibles, including William Baziotes, James C. Brooks, Jimmy Ernst, Adolph Gottlieb, Hedda Sterne, Clyfford Still, Willem de Kooning, Bradley Walter Tomlin, Barnett Newman, Jackson Pollock, Theodoros Stamos, Richard Pousette-Dart, Robert Motherwell, Ad Reinhardt, and Mark Rothko. Photo by Nina Leen//Time Life Pictures

 
 
 
ALETHEIA FINE ARTS_1600_LOGO-circle_270px.png
 
About-MODERNITY & SPIRITUALITY DEPARTMENT-of the Aletehia Fine Arts.png

EXEMPLARY MODERN MASTERS

 

VIRTUAL-EXHIBITION-ARTISTS

 
 
 
 
Anselm Kiefer, Interior, 1981. Oil, acrylic and paper on canvas. 287.5 x 311 cm. Collection Stedelijk Museum, Amsterdam.jpg

Anselm Kiefer

“Ruins, for me, are the beginning. With the debris, you can construct new ideas. They are symbols of a beginning.”

Anselm Kiefer - Our Artist of the Week_300.jpg
 
 
Vincent Longo_yantra_1965.jpg

Vincent Longo

“I start with a certain kind of structure, the center relating to the edge at the same time.”

Vincent Longo- Squaring the Circle_300.jpg
 
 
 
 
 
Sean Scully Raphael 2004 oil on linen, 108 x 144 inches Courtesy Galerie Lelong.jpg

Sean Scully
 

"I've always wanted my art to be global rather than local.  I want to make paintings that people everywhere can relate to." 

Sean Scully portrait_300.jpg
 
 
 
 

VIRTUAL-EXHIBITION-ARTISTS OF MODERN ART

CLASSIC MODERN GREAT MASTERS

 
 
 
 
AGNES MARTIN Untitled #1, 1985 gesso, acrylic and graphite on canvas 72 x 72 in. (182.9 x 182.9 cm.).jpg

Agnes Martin

“My paintings are not about what is seen. They are about what is known forever in the mind.”

Agnes_Martin_photo_by_Mildred_Tolbert_300.jpg
 
John McLaughlin_blue-white.jpg

John McLaughlin 

“I want to communicate only to the extent that the painting will serve to induce or intensify the viewer’s natural desire for contemplation without the benefit of a guiding principle.”

John McLaughlin portrait1_300.jpg
 
 
Robert Motherwell_Elegy to the Spanish Republic #132_1975–85.jpg

Robert Motherwell

“One's art is just one's effort to wed oneself to the universe, to unify oneself through union.”

Robert Motherwell portrait_1_300.jpg
 
Barnett Newman_blue.jpg

Barnett Newman

“Any art worthy of its name should address 'life', 'man', 'nature', 'death' and 'tragedy'.”

Barnett Newman portrait_300.jpg
 
Jackson Pollock_Number 1, 1949.jpg

Jackson Pollock

“Painting is no problem. The problem is what to do when you're not painting.”

jackson pollock Portrait1_300.jpg
 
Ad Reinhardt, Abstract Painting, 1962.jpg

Ad Reinhardt

“My paintings are the last one can make.”

reinhardt_portrait Bottrop_300.jpg
 
 
 
 
 
Mark Rothko5.jpg

VIRTUAL-EXHIBITIONS

Installation view- Agnes Martin, 2014. Photo- Tony Prikryl.jpg

4rd AUCTION of Aletheia Fine Arts [ONLINE AUCTION]

Sep 1 – Dec 31, 2018

Laszlo Otto [1966] Paintings

 

 

3rd AUCTION of Aletheia Fine Arts [ONLINE AUCTION]

Feb 1 – Mar 31, 2018

Laszlo Otto [1966] Paintings


Multi-monochrome-painting

 

Multi-monochrome-painting [20180201]_2018_acrylic on wood_17 7:8 x 17 7:8 in. [48x48cm]-1.jpg
 
Multi-monochrome-painting [20180201]_2018_acrylic on wood_17 7:8 x 17 7:8 in. [48x48cm]-1-crop-kB.jpg
 
Multi-monochrome-painting [20180201]_2018_acrylic on wood_17 7:8 x 17 7:8 in. [48x48cm]-2-kB.jpg
 
Multi-monochrome-painting [20180201]_2018_acrylic on wood_17 7:8 x 17 7:8 in. [48x48cm]-3kB.jpg
 
Multi-monochrome-painting [20180201]_2018_acrylic on wood_17 7:8 x 17 7:8 in. [48x48cm]-4kB.jpg
 
Multi-monochrome-painting [20180201]_2018_acrylic on wood_17 7:8 x 17 7:8 in. [48x48cm]-5kB.jpg
 
 

3rd [1] Laszlo Otto [1966]
Multi-monochrome-painting [20180201], 2018

Acrylic on wood
17 7/8 x 17 7/8 in. [48x48cm]
Signed, titled and dated on the reverse
This work is in excellent condition. 

ESTIMATE:  2,000 — 2,200  USD
OPENING BID: 1,900 USD

 

2nd AUCTION of Aletheia Fine Arts [ONLINE AUCTION]

Nov 06 – Dec 31, 2017

Laszlo Otto [1966] Paintings

"I'm always creating universal paintings that beholders can comprehend everywhere in the world
as well as by contemplation on these they can start up or continue the own spiritual way."
Otto

 
Catharsis-cosmometry-ativarna-brahmana [Diptych-1-2]-[20170926-27], 2017, acrylic on canvas, 17 3:4 x 15 3:4 in. [75x75cm]2x-2.jpg
75-Catharsis-cosmometry-ativarna-brahmana [Diptych-2]-[20170926], 2017, acrylic on canvas, 17 3:4 x 15 3:4 in. [75x75cm].jpg
 
75-Catharsis-cosmometry-ativarna-brahmana [Diptych-2]-[20170927], 2017, acrylic on canvas, 17 3:4 x 15 3:4 in. [75x75cm].jpg

2nd [1 a-b] Laszlo Otto [1966]
Catharsis-cosmometry-ativarna-brahmana [Diptych] 1-2, 2017

ESTIMATE:  5,000 — 5,600  USD
OPENING BID: 4,800 USD
 

These works are in excellent condition. 

EXHIBITED:
Sep 30 – Okt 20, 2017 – byArt Gallery, Budapest, Hungary

 

 

 

 

 

 

2nd [1a] Catharsis-cosmometry-ativarna-brahmana [Diptych-1]-[20170926], 2017
Acrylic on canvas
17 3/4 x 15 3/4 in. [75x75cm]
Signed, titled and dated on the reverse
ESTIMATE:  2,500 — 2,800  USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2nd [1b] Catharsis-cosmometry-ativarna-brahmana [Diptych-2]-[20170927], 2017
Acrylic on canvas
17 3/4 x 15 3/4 in. [75x75cm]
Signed, titled and dated on the reverse
ESTIMATE:  2,500 — 2,800  USD 

 

 

 

 

 
Gemälde(5)2005.Dezember_Acryl auf Leinwand_80x80cm.jpg

2nd [2] Laszlo Otto [1966]
Painting(5)2005.Dec, 2005
Acrylic on canvas
31 1/2 x 31 1/2 in. [80x80cm] 
Signed, titled and dated on the reverse
This work is in excellent condition. 

EXHIBITED: Mugyujtok Haza [Collectors' House], Budapest, Hungary

ESTIMATE:  2,700 — 2,900  USD
OPENING BID: 2,500 USD

 
Gemälde(3)2006.Oktober_Acryl-auf-Leinwand_60x60cm_1.jpg

2nd [3] Laszlo Otto [1966]
Painting(3)2006.Oct, 2006
Acrylic on canvas
23 5/8 x 23 5/8 in. [60x60cm]
Signed, titled and dated on the reverse
This work is in excellent condition. 

EXHIBITED: Mugyujtok Haza [Collectors' House], Budapest, Hungary

ESTIMATE:  2,000 — 2,200  USD
OPENING BID: 1,900 USD

 

 
Yantra-ipsum-ipsum(3)-2014-acr-can-45x45cm.jpg

2nd [4] Zente Otto [1971]
Yantra-ipsum-ipsum(3), 2014
Acrylic on canvas
17 3/4 x 17 3/4 in. [45x45cm] 
Signed, titled and dated on the reverse
This work is in excellent condition. 

ESTIMATE:  1,500 — 1,700  USD
OPENING BID: 1,350 USD

 
Painting(9)2005.Dec, 2005, acrylic on canvas, , 23 5:8 x 23 5:8 in. [60x60cm].jpg

2nd [5] Laszlo Otto [1966]
Painting(9)2005.Dec, 2005
Acrylic on canvas
23 5/8 x 23 5/8 in. [60x60cm]
Signed, titled and dated on the reverse
This work is in excellent condition. 

EXHIBITED: Resident Art, Budapest, Hungary

ESTIMATE:  2,000 — 2,200  USD
OPENING BID: 1,900 USD

 
1-4_Painting(1)2009 copy.May_640x2880px.jpg
 
1_Painting(1)2009.May, acrylic on canvas, 23 5:8 x 23 5:8 in. [60x60cm].jpg
 
2_Painting(2)2009.May, acrylic on canvas, 23 5:8 x 23 5:8 in. [60x60cm].jpg
 
3_Painting(3)2009.May, acrylic on canvas, 23 5:8 x 23 5:8 in. [60x60cm].jpg
 
4_Painting(4)2009.May, acrylic on canvas, 23 5:8 x 23 5:8 in. [60x60cm].jpg

2nd [6] Laszlo Otto [1966]
Hünfeld Series [1–4]
Painting(1)2009.May, 2009
Painting(2)2009.May, 2009
Painting(3)2009.May, 2009
Painting(4)2009.May, 2009

Acrylic on canvas
Each: 23 5/8 x 23 5/8 in. [60x60cm]
Signed, titled and dated on the reverse
These works are in excellent condition. 
EXHIBITED: Museum Modern Art, Hünfeld, Germany [2009-2010]

ESTIMATE:  8,000 — 8,800  USD
OPENING BID: 7,700 USD

 
Yantra-ipsum-ipsum(2)-2014-acr-can-45x45cm.jpg

2nd [7] Zente Otto [1971]
Yantra-ipsum-ipsum(2), 2014
Acrylic on canvas
17 3/4 x 17 3/4 in. [45x45cm] 
Signed, titled and dated on the reverse
This work is in excellent condition. 

ESTIMATE:  1,600 — 1,800  USD
OPENING BID: 1,500 USD

 
10_Painting(10)2009.May, acrylic on canvas, 70 7:8 x 70 7:8 in. [180x180cm].jpg
 
painting-10_2009-may_acr-can_180x180cm.jpg

 2nd [8] Laszlo Otto [1966]
Hünfeld Series [10]
Painting(10)2009.May, 2009
Acrylic on canvas
70 7/8 x 70 7/8 in. [180x180cm]
Signed, titled and dated on the reverse
This work is in excellent condition. 
EXHIBITED: Museum Modern Art, Hünfeld, Germany [2009-2010]

ESTIMATE:  6,900 — 7,500  USD
OPENING BID: 6,700 USD

 
Yantra-ipsum-creator(2)2013.Feb, acrylic on canvas, 31 1:2 x 31 1:2 in. [80x80cm].jpg

2nd [9] Laszlo Otto [1966]
Yantra-ipsum-creator(2)2013.Feb, 2013
Acrylic on canvas
31 1/2 x 31 1/2 in. [80x80cm] 
Signed, titled and dated on the reverse
This work is in excellent condition. 

ESTIMATE:  2,700 — 2,900  USD
OPENING BID: 2,500 USD

EXHIBITED: Szekely Galeria, Budapest, Hungary – Glaspavillon, Rheinbach & Galerie Renate Kammer, Hamburg, Germany

 
Gemälde(1)2006.Oktober_Acryl-auf-Leinwand_30x30cm_crop.jpg
 
Gemälde(1)2006.Oktober_Acryl-auf-Leinwand_30x30cm_wand_500kB.jpg

2nd [10] Laszlo Otto [1966]
Gemälde(1)2006.Oktober, 2006
Acrylic on canvas
11 13/16 x 11 13/16 in. [30x30cm] 
Signed, titled and dated on the reverse
This work is in excellent condition. 
EXHIBITED: Mugyujtok Haza [Collectors' House], Budapest, Hungary – Galeria ESTA, Poland 

ESTIMATE:  1,000 — 1,200  USD
OPENING BID: 900 USD

 
Gemälde(2)2005.Oktober_Acryl-auf-Leinwand_30x30cm_crop.jpg
 
Gemälde(2)2005.Oktober_Acryl-auf-Leinwand_30x30cm_wand_500kB.jpg

2nd [11] Laszlo Otto [1966]
Gemälde(1)2006.Oktober, 2006
Acrylic on canvas
11 13/16 x 11 13/16 in. [30x30cm] 
Signed, titled and dated on the reverse
This work is in excellent condition. 
EXHIBITED: Mugyujtok Haza [Collectors' House], Budapest, Hungary – Galeria ESTA, Poland 

ESTIMATE:  1,000 — 1,200  USD
OPENING BID: 900 USD

 
Yantra-ipsum-ipsum(1)-2014-acr-can-75x75cm-ps.jpg
 
Yantra-ipsum-ipsum(1)-2014-acr-can-75x75cm-centre.jpg

2nd [12] Laszlo Otto [1966]
Yantra-ipsum-ipsum(1), 2014
Acrylic on canvas
17 3/4 x 15 3/4 in. [75x75cm]
Signed, titled and dated on the reverse
ESTIMATE:  2,800 — 3,200  USD
OPENING BID: 2,500 USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Center

 
Yantra-yajna-2014-acr-can-45x45cm.jpg

2nd [13] Laszlo Otto [1966]
Yantra-yajna, 2014
Acrylic on canvas
17 3/4 x 17 3/4 in. [45x45cm] 
Signed, titled and dated on the reverse
This work is in excellent condition. 

ESTIMATE:  1,600 — 1,800  USD
OPENING BID: 1,400 USD

 
Yantra-ipsum-ipsum(4)-2014-acr-can-45x45cm.jpg

2nd [14] Zente Otto [1971]
Yantra-ipsum-ipsum(4), 2014
Acrylic on canvas
17 3/4 x 17 3/4 in. [45x45cm] 
Signed, titled and dated on the reverse
This work is in excellent condition. 

ESTIMATE:  1,500 — 1,700  USD
OPENING BID: 1,350 USD

 

 

1st AUCTION of Aletheia Fine Arts [ONLINE AUCTION]

Sep 18 – Dec 31, 2017

Laszlo Otto [1966] – Hard-edge-paintings

"The paintings are concrete, but the structures and compositions have also symbolic meanings."
Otto

 

 
Squares-in-square[20170518]2017acrylic on canvas, 35 7-16 x 35 7-16 in. [90x90cm].jpg

1st [1] Laszlo Otto [1966]
Squares-in-square[20170518], 2017
Acrylic on canvas
35 7/16 x 35 7/16 in. [90x90cm]
Signed, titled and dated on the reverse
This work is in excellent condition. 
EXHIBITED: Galerie La Ligne, Zürich, Switzerland

ESTIMATE:  3,000 — 3,400  USD
OPENING BID: 2,800 USD

 
Squares-in-square [20170519]2017acrylic on canvas, 35 7-16 x 35 7-16 in. [90x90cm].jpg

1st [2] Laszlo Otto [1966]
Squares-in-square [20170519], 2017
Acrylic on canvas
35 7/16 x 35 7/16 in. [90x90cm]
Signed, titled and dated on the reverse
This work is in excellent condition. 
EXHIBITED: Galerie La Ligne, Zürich, Switzerland

ESTIMATE:  3,000 — 3,400  USD
OPENING BID: 2,800 USD
 

 
Homage to the Black Square [20170515], 2017,acrylic on canvas, 23 5:8 x 23 5:8 in. [60x60cm].jpg

1st [3] Laszlo Otto [1966]
Homage to the Black Square [20170515], 2017
Acrylic on canvas
23 5/8 x 23 5/8 in. [60x60cm]
Signed, titled and dated on the reverse
This work is in excellent condition. 

ESTIMATE:  2,000 — 2,200  USD
OPENING BID: 1,900 USD

 
Homage to Suprematism [20170516], 2017, acrylic on canvas, 23 5:8 x 23 5:8 in. [60x60cm].jpg

1st [4] Laszlo Otto [1966]
Homage to Suprematism [20170516], 2017
Acrylic on canvas
23 5/8 x 23 5/8 in. [60x60cm]
Signed, titled and dated on the reverse
This work is in excellent condition. 

ESTIMATE:  2,000 — 2,200  USD
OPENING BID: 1,900 USD

 
Vertical in horizontal-1_2014-feb_acr-can_75x90cm.jpg

1st [5] Laszlo Otto [1966]
Vertical in horizontal[1]2014.Feb, 2014
Acrylic on canvas
35 7/16 x 35 7/16 in. [75x90cm]
Signed, titled and dated on the reverse
This work is in excellent condition. 
EXHIBITED: Galerie Leonhard, Graz, Austria & Galerie La Ligne, Zürich, Switzerland

ESTIMATE:  2,800 — 3,000  USD
OPENING BID: 2,600 USD

 
Vertical in horizontal-2_2014-feb_acr-can_75x90cm.jpg

1st [6] Laszlo Otto [1966]
Vertical in horizontal[2]2014.Feb, 2014
Acrylic on canvas
35 7/16 x 35 7/16 in. [75x90cm]
Signed, titled and dated on the reverse
This work is in excellent condition. 
EXHIBITED: Galerie Leonhard, Graz, Austria & Galerie La Ligne, Zürich, Switzerland

ESTIMATE:  2,800 — 3,000  USD
OPENING BID: 2,600 USD

 
518-cgr-ai-140-35x35-kw-35pc_300.png

1st [7] Laszlo Otto [1966]
Light & color series [20170502], 2017
Acrylic on canvas
35 7/16 x 35 7/16 in. [90x90cm]
Signed, titled and dated on the reverse
This work is in excellent condition. 
EXHIBITED: Galerie Leonhard, Graz & Panarte, Wien, Austria

ESTIMATE:  3,100 — 3,400  USD
OPENING BID: 2,900 USD

 
Verticalis[Horizontalis]-1 2013 acrylic on canvas, wood, 17 3:4 x 17 3:4 in. [45x45cm].jpg

1st [8] Laszlo Otto [1966]
Verticalis[Horizontalis]-1, 2013
Acrylic on canvas & wood
17 3/4 x 17 3/4 in. [45x45cm] 
Signed, titled and dated on the reverse
This work is in excellent condition. 

EXHIBITED: Szekely Galerie, Budapest – Museum Gallery, Mercure Hotel, Budapest, Hungary – Panarte, Wien, Austria

ESTIMATE:  1,400 — 1,700  USD
OPENING BID: 1,200 USD

 
Yantra-constructivus(1)2010. Dez, 2010,akril, vászon, 90x90cm.jpg

1st [9] Laszlo Otto [1966]
Yantra-constructivus(1)2010.Dec, 2010
Acrylic on canvas
35 7/16 x 35 7/16 in. [90x90cm]
Signed, titled and dated on the reverse
This work is in excellent condition. 
EXHIBITED: Galerie Leonhard, Graz & Panarte, Wien, Austria

ESTIMATE:  3,000 — 3,400  USD
OPENING BID: 2,800 USD

 
Homage to Malevich from Mondrian-[20170328], 2017, acrylic on canvas, 23 5:8 x 23 5:8 in. [60x60cm].jpg

1st [10] Laszlo Otto [1966]
Homage to Malevich from Mondrian [20170328], 2017
Acrylic on canvas
23 5/8 x 23 5/8 in. [60x60cm]
Signed, titled and dated on the reverse
This work is in excellent condition. 

ESTIMATE:  2,000 — 2,200  USD
OPENING BID: 1,900 USD

EXHIBITED: Miejska Galeria Szutki, [Municipal Gallery] Czestochowa, Poland & Galeria ESTA, Poland 

 
Squares in square (with-3-Fibonacci-sequence)-[20170327], 2017, acrylic on canvas, 23 5:8 x 23 5:8 in. [60x60cm].jpg

1st [11] Laszlo Otto [1966]
Squares in square (with-3-Fibonacci-sequence)[20170327], 2017
Acrylic on canvas
23 5/8 x 23 5/8 in. [60x60cm]
Signed, titled and dated on the reverse
This work is in excellent condition. 

ESTIMATE:  2,000 — 2,200  USD
OPENING BID: 1,900 USD

EXHIBITED: Miejska Galeria Szutki, [Municipal Gallery] Czestochowa, Poland & Galeria ESTA, Poland 

 
Elements in centres [20161007], 2016, acrylic on canvas, 31 1:2 x 31 1:2 in. [80x80cm].jpg

1st [12] Laszlo Otto [1966]
Elements in centres [20161007], 2016
Acrylic on canvas
31 1/2 x 31 1/2 in. [80x80cm] 
Signed, titled and dated on the reverse
This work is in excellent condition. 

ESTIMATE:  2,700 — 2,900  USD
OPENING BID: 2,500 USD

EXHIBITED: Galerie Leonhard, Graz & Panarte, Wien, Austria

 
Elements in centres [rectangles] [20161119], 2016, acrylic on canvas, 35 7:16 x 35 7:16 in. [90x90cm].jpg

1st [13] Laszlo Otto [1966]
Elements in centres [rectangles] [20161119], 2016
Acrylic on canvas
35 7/16 x 35 7/16 in. [90x90cm]
Signed, titled and dated on the reverse
This work is in excellent condition. 
EXHIBITED: Galerie Leonhard, Graz & Panarte, Wien, Austria

ESTIMATE:  3,000 — 3,400  USD
OPENING BID: 2,800 USD

 
Elements in centres_20161118_2016_acrylic on canvas_90x90cm.jpg

1st [14] Laszlo Otto [1966]
Elements in centres [20161118], 2016
Acrylic on canvas
35 7/16 x 35 7/16 in. [90x90cm]
Signed, titled and dated on the reverse
This work is in excellent condition. 
EXHIBITED: Galerie Leonhard, Graz & Panarte, Wien, Austria

ESTIMATE:  3,000 — 3,400  USD
OPENING BID: 2,800 USD

 
Elements-in-vertical-[20170403]_2017_acrylic on canvas_60x60cm.jpg

1st [15] Laszlo Otto [1966]
Elements in vertical [20170403], 2017
Acrylic on canvas
23 5/8 x 23 5/8 in. [60x60cm]
Signed, titled and dated on the reverse
This work is in excellent condition. 
EXHIBITED: Galeria ESTA, Poland 

ESTIMATE:  2,000 — 2,200  USD
OPENING BID: 1,900 USD

 
Elements in horizontal [20170402], 2017, acrylic on canvas, 35 7:16 x 35 7:16 in. [90x90cm].jpg

1st [16] Laszlo Otto [1966]
Elements in horizontal [20170402], 2017
Acrylic on canvas
35 7/16 x 35 7/16 in. [90x90cm]
Signed, titled and dated on the reverse
This work is in excellent condition. 
EXHIBITED: Blitz Galeria, Budapest, Hungary

ESTIMATE:  3,000 — 3,400  USD
OPENING BID: 2,800 USD

 
One element in centres [20170421], 2017, acrylic on canvas, 29 1:2 x 29 1:2 in. [75x75cm].jpg

1st [17] Laszlo Otto [1966]
One element in centres [20170421], 2017
Acrylic on canvas
29 1/2 x 29 1/2 in. [75x75cm]
Signed, titled and dated on the reverse
This work is in excellent condition. 
EXHIBITED: Galerie Leonhard, Graz & Panarte, Wien, Austria

ESTIMATE:  2,500 — 2,700  USD
OPENING BID: 2,400 USD

 
Yantra-Ipsum 2009, acrylic on canvas, 78 3-4 x 39 3-8 in. [200x100cm]_900.jpg

1st [18] Laszlo Otto [1966]
Yantra-Ipsum, 2009
Acrylic on canvas
78 3/4 x 39 3/8 in. [200x100cm]
Signed, titled and dated on the reverse
This work is in excellent condition. 
EXHIBITED: Couleur et Géométrie

ACTUALITÉ DE L'ART CONSTRUIT EUROPÉEN
2009 Musées de Sens, SENS (F)
2010 Kunsthaus Nürnberg (Farbe und Geometrie), NÜRNBERG (D) 
2010 Kunstverein Talstraße (Farbe und Geometrie), HALLE (D)
2011 National Museum (Kolor i Geometria), KIELCE (PL) 
2011 Centre d'Art Contemporain Frank Popper (Couleur et Géométrie), MARCIGNY (F) 

ESTIMATE:  5,500 — 6,700  USD
OPENING BID: 5,200 USD

 
Vertical-in-horizontal-[20161207]_2016_acrylic-on-canvas_45x45.jpg

1st [19] Laszlo Otto [1966]
Vertical in horizontal [20161207], 2016
Acrylic on canvas
17 3/4 x 17 3/4 in. [45x45cm] 
Signed, titled and dated on the reverse
This work is in excellent condition. 
EXHIBITED: Galerie Renate Kammer, Hamburg, Germany

ESTIMATE:  1,500 — 1,700  USD
OPENING BID: 1,350 USD

 
 
 
 
ALETHEIA FINE ARTS_1600_LOGO-circle_270px.png
 
39.Yantra-ipsum-creator(1)2013. Február, akril, vászon, 80x80cm_105mm.jpg

ART FAIRS [ IN FUTURE ]

 
ART-FAIRS_Aletheia.png
 
2018.05-08_ArtParis 2018_plakat_sq.jpg
Geometrikus Művészetért Alapítvány_Tudásbázis_2.png
8-Complex-cover_2880x1440_minimal-2blue_2160.png
Astalingatobadhra yantra-23x23-ff.jpg